dilluns, 6 de març de 2017

La Fundació Dalí posa ordre en el mercat de les escultures de l'artista de Figueres

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha informat, aquest dilluns, que "amb el doble objectiu de posar ordre i aportar transparència al mercat de les escultures de Salvador Dalí, i després d'un llarg i rigorós estudi dels contractes d'edició corresponents", ha començat a executar "la llicència signada el mes de desembre passat a favor de 2049 Obra Contemporánea, SA per editar peces de la fins ara coneguda com Col·lecció Clot. Davant de la confusió generada en el mercat comercial dalinià per actors que havien extralimitat l'abast dels drets inicialment atorgats per Salvador Dalí a Isidro Clot i que els havien dispersat a través de cadenes de cessions parcials irregulars", la Fundació Dalí "ha normalitzat la situació reprenent i ordenant els drets i aclarint la informació que cal facilitar al mercat sobre la naturalesa de les peces i la participació de Dalí en cadascuna de les reproduccions escultòriques que s'editin a l'empara de la llicència atorgada".

Detall de l´escultura Gala Gradiva. Fundació Gala - Salvador Dalí
Segons l'entitat daliniana, l'empresa que s'ha ajustat i ha acceptat els requisits exigits per la Fundació per a l'atorgament d'aquesta llicència és 2049 Obra Contemporánea, SA., creada l'any 1998 a Bilbao. Mitjançant aquesta llicència, l'empresa edita i comercialitza les peces sota la supervisió i amb l'acreditació de la Fundació Dalí. D'aquesta manera, el treball d'edició s'executa amb un control i unes regles perfectament delimitades, que fan que els exemplars editats portin una identificació molt explícita de la naturalesa de cada peça segons la categorització establerta per la Fundació Dalí d'acord amb els paràmetres internacionalment acceptats.

Una sèrie coneguda originalment com a Col·lecció Clot

L'objecte de la llicència són 44 escultures dels anys setanta en què Dalí va participar directament com ho demostren les ceres que va manipular amb les seves mans i a partir de les quals es van fer els motllos. Són reproduccions numerades i autoritzades, que s'editen prenent com a referència originals fets per Dalí.
La tasca futura

Aquesta actuació és un primer pas important en l'ordenació del mercat de les escultures i objectes tridimensionals i en l'acompliment dels dos objectius: d'una banda el respecte pels desitjos de l'artista en vida i, de l'altra, la protecció al consumidor. Una de les missions principals de la Fundació Dalí és la classificació i la catalogació total de la creació daliniana.

L'any 2004 va editar el primer tram de Pintures, que conclourà properament, i, al mateix temps, ha anat preparant el catàleg d'escultures i també el d'obra gràfica. La producció de l'artista és vasta i variada. La tasca de compilació i ordenació és complexa i requereix un estudi transversal on conflueixen la perspectiva artística i la jurídica.