Rebeu l'actualitat dels Amics dels Museus Dalí i del món dalinià a la vostra bústia de correu electrònic.

SUBSCRIU-TE

×

PREMI DE RECERCA SOBRE SALVADOR DALÍ 2022

Bases reguladores de la tercera edició adreçat a estudiants de Batxillerat de Catalunya

 

Amics dels Museus Dalí és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que col·labora amb la Fundació Gala-Salvador Dalí amb l’objectiu de promocionar, fomentar, divulgar i prestigiar l’obra i la figura de Salvador Dalí, l’empordanès més universal i un dels artistes més influents del segle XX. 

Amb aquesta finalitat, l’associació Amics dels Museus Dalí, amb la col·laboració dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà i la Fundació Gala Salvador Dalí, convoca la tercera edició del  Premi al Millor Treball de Recerca d’estudiants de Batxillerat sobre Salvador Dalí. El premi és obert a tots els centres d’ensenyament de Catalunya.

Bases

1. Es poden presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2021-2022, elaborats per alumnes dels centres de secundària de Catalunya. 

2. Es poden presentar treballs la temàtica dels quals giri entorn la figura de Salvador Dalí, des de qualsevol perspectiva, com per exemple:

• Recerca sobre trets biogràfics

• Recerca sobre aspectes concrets o generals de la seva obra, no tan sols pictòrica

• Recerca sobre les seves fonts d’influència al llarg de la seva vida

• Recerca sobre la seva empremta en altres artistes i sectors

• Recerca sobre els Museus Dalí i el seu impacte (econòmic, artístic, etc.) a les comarques gironines

3. Els treballs que es presentin hauran de ser obres originals i hauran de tenir el vistiplau explícit de la direcció del centre de secundària

4. S’atorgarà un únic premi. L’autor del treball guanyador obtindrà a part de la difusió del treball, un premi consistent en un ordinador portàtil i el carnet de soci d’Amics dels Museus Dalí per un període de tres anys. L’alumnat i professorat de la classe del  guanyador tindran una visita guiada al Museu Dalí. El tutor del treball guanyarà, a més, el carnet de soci d’Amics dels Museus Dalí durant tres anys. Els finalistes rebran un diploma.

5. A l’hora de valorar els treballs presentats, el jurat tindrà en compte els aspectes següents:

• El caràcter innovador del treball de recerca, bé sigui per l’originalitat de l’objecte de recerca del treball o bé per la metodologia utilitzada per assolir els objectius plantejats

• El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de síntesi, especialment en les conclusions

• L’adequada estructuració i presentació del treball de recerca

• La correcció i idoneïtat del llenguatge emprat 

• La completa menció de totes les fonts d’informació, recollides en una exhaustiva bibliografia

6. Els premis s’atorgaran per decisió d’un jurat específic de cinc membres integrat per experts tant de l’àmbit educatiu com de la figura de Dalí. El jurat podrà declarar desert el premi si es considera que cap dels treballs presentats assoleix els mèrits suficients.

7. Per facilitar la difusió del treball guanyador, amb l’acceptació del premi, l’autor i el centre de secundària corresponent cedeixen als Amics dels Museus Dalí, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nom de l’autor i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

8 S’ha de lliurar una còpia en paper del treball que aspiri al premi a la nostra oficina, en persona o bé per correu postal, a l’adreça 

Associació Amics dels Museus Dalí
Pujada del Castell, 28 - Torre Galatea

17600 Figueres

i una altra còpia en format PDF a l’adreça de correu electrònic amics@fundaciodali.org, tot indicant el títol del treball, el nom del l’autor, les seves dades de contacte (correu electrònic i telèfon) i el nom del centre de secundària on estudia. El termini d’admissió d’originals acabarà el dia 30 de juny de 2022.

9. L’acte de lliurament dels premis es farà en un lloc i data que l’organització anunciarà prèviament.